Zapraszamy
do kontaktu

Dalej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z obsługą sprzedażową, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. *

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z promocjami i innymi produktami. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, przez PHU Partner Sp. J. oraz udostępnianie ich innym podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo i należącym do PHU Partner Sp. J. *

  Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze mieszkania lub domu?

  30.04.2024

  Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze mieszkania lub domu?

  Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze mieszkania lub domu?

  potwierdzenie, że poszczególne etapy budowy zostały wykonane prawidłowo i zatwierdzone przez odpowiednich inspektorów. Protokoły te są niezbędne, aby zapewnić, że wszystkie elementy konstrukcyjne, instalacje i wykończenia są zgodne z normami oraz projektem.

  Projekt budowlany i jego załączniki

  Projekt budowlany wraz z załącznikami to fundament każdej inwestycji. Nabywca powinien otrzymać kopię projektu, który zawiera szczegółowe plany architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne oraz specyfikacje materiałów użytych w budowie. Projekt ten pozwala na ocenę zgodności wykonania budynku z zatwierdzonymi planami.

  Deklaracja właściwości użytkowych

  Deklaracja właściwości użytkowych to dokument, który informuje o parametrach technicznych i użytkowych nieruchomości. Obejmuje takie dane jak izolacyjność cieplna, akustyczna oraz inne charakterystyki, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

  Dokumentacja powykonawcza

  Dokumentacja powykonawcza to zestaw dokumentów zawierających dokładne informacje o wykonanych pracach, zmianach w projekcie, użytych materiałach i systemach. Ta dokumentacja jest szczególnie ważna w przypadku konieczności przeprowadzenia przyszłych remontów lub napraw.

  Zakup nowego mieszkania to nie tylko przeglądanie ofert z hasłem „mieszkanie na sprzedaż”, ale również skomplikowany proces prawny, który wymaga dokładności i znajomości niezbędnych procedur. Każdy z tych dokumentów pełni kluczową rolę w procesie odbioru mieszkania, zapewniając bezpieczeństwo prawne i techniczne przekazania nieruchomości. Odpowiednie przygotowanie i kontrola wymienionych dokumentów jest zatem niezbędna, aby uniknąć potencjalnych problemów i zapewnić sobie spokojne korzystanie z nowo nabytego mieszkania.

  Biuro sprzedaży Mińsk Mazowiecki

  ul. Dąbrówki 30
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  tel. 25 759 52 00
  tel. 600 446 449
  mieszkania@phupartner.pl

  Biuro sprzedaży Pruszków

  ul. Aleja Wojska Polskiego 125
  05-800 Pruszków
  tel. 504 691 964
  tel. 504 692 743
  info@cornerpark.pl

  Inwestycje